Hur många meter är en km – så kan du tänka

Gustav Dahlqvist

Förkortningen km står för kilometer. Kilometer består egentligen av två ord: kilo och meter, där meter är en längdenhet och kilo ett prefix. Kilo är grekiska och betyder tusen. En kilometer är alltså 1000 meter, och används för att mäta upp – eller beskriva – avstånd i alla möjliga sammanhang. T.ex. för att berätta hur långt avstånd det är från huset till affären. 

Testfråga: hur många meter är en km?

Nu har vi svarat på frågan “hur många meter är en km”, då kommer det en testfråga för att kolla om du förstått: hur många meter är 10 km? Tänk efter en stund innan du läser vidare. 

Vi vet att 1 km = 1000 meter. Då blir alltså 10 km = 10 × 1000 meter = 10 000 meter, som i ord är “tio tusen meter”. Visst är det lätt när man vet att kilo betyder tusen! 

Kul fakta om enheten meter

Men hur lång är en meter, kan man då fråga sig, nu när vi rett ut hur många meter en kilometer är. En meter definierades först utifrån en viss del av avståndet från ekvatorn till nordpolen. Definitionen har sedan dess ändrats några gånger, och fastställs idag av fysiker utifrån ljushastigheten. 

Kuriosa om prefixet kilo

Kilo används också som prefix framför viktenheten gram, d.v.s. kilogram, som förkortas kg. Ett kilogram är alltså 1000 gram. I dagligt tal brukar man strunta i att säga gram, och säger oftast bara kilo, t.ex. ”ett mjölkpaket väger ett kilo”.

I teorin skulle man kunna säga kilokronor om en tusenlapp!