Hur länge får en hund vara ensam?

Gustav Dahlqvist

Det är precis det som är det största problemet när man har hund. Om man inte har någon som kan passa hunden, vågar man då verkligen lämna hunden ensam? Och är det ens lagligt till att börja med?

Först och främst måste du som hundägare veta att hundar, likt människor (och olikt katter), är flockdjur, vilket betyder att för att de ska må bra så behöver de umgås med andra, vare sig det är med andra djur eller med människor. (Katter behöver givetvis också en klapp och en gos då och då, men det är inte lika avgörande för katters välmående som hos hundar.)

Hur länge får en hund vara ensam hemma?

Just nu finns ingen direkt lag om hur länge får en hund vara ensam hemma, dvs. om du av någon anledning är tvungen att lämna hunden ensam på grund av en nödsituation så är det inte något du kan få böter eller åtalas för. Dock har Jordbruksverket olika föreskrifter som bör följas:

  • 1 kap. 16 § : Tillsyn ska ske minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade hundar och katter ska ses till oftare.
  • 1 kap. 17 § : Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
    • Allmänna råd till 1 kap. 17 § : Social kontakt bör ske genom sällskap av artfrände eller människa. Kontakt med människor bör ske några timmar varje dag genom aktivering, rastning eller annan sysselsättning.
  • 2 kap. 12 § : Hundar som hålls inomhus utan fri tillgång till rastgård, ska rastas utomhus regelbundet med hänsyn till hundens ålder och hälsotillstånd.
    • Allmänna råd till 2 kap. 12 § : Hundar bör rastas var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar dock oftare.
  • 2 kap. 10 § : Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder.

Hur länge får en hund vara ensam i bilen?

Det är något som ingen hundägare någonsin vill behöva fråga, men ibland är det bara så att det inte går att hjälpa. Det enkla svaret är förstås så kort som möjligt, då det även för människor är jobbigt att sitta i en stillastående bil i en längre tid, speciellt på sommaren och vintern.

Enligt Jordbruksverket föreskrifter bör en hund bara förvaras i en stillastående bil i högst 3 timmar, men det gäller bara för “normala” temperaturer. Om det är möjligt att temperaturen i bilen kan överstiga +25℃ eller understiga -5℃ så ska du aldrig lämna en hund ensam i bilen.

Så, hur länge får en hund vara ensam hemma? I högst 6 timmar, om du inte vill att hunden rastar sig i hallen. Och i bilen? I högst 3 timmar, så länge bilen inte kan dubbelanvändas som ett tork- eller kylskåp.