Varför blir man kriminell?

Felipe Morales
Criminal in handcuffs

Det finns olika anledningar till att hamna i situationer där du utför en kriminell handling. En kriminell handling innebär att man bryter mot lagen på något sätt, exempelvis genom att göra inbrott eller skada någon annan. Om du är skyldig till brottet samt vilket straff du får, bestämmer domstolen. Du som är under 15 år och begår ett brott kan inte straffas, däremot kan polisen fortfarande ingripa. De kan ta kontakt med bland annat dina föräldrar och socialtjänsten.

Varför blir man kriminell? – Riskfaktorer som finns

Det finns många teorier och mycket forskning kring vad som orsakar att en person blir kriminell. Vanliga riskfaktorer som finns hos barn kan vara:

  • Aggressivitet
  • Förstör saker
  • Allmänt bråkig
  • Förstör för andra
  • Koncentrationssvårigheter
  • Har svårt att umgås med andra

Barn och ungdomar som begår brott lever oftast med en stark utsatthet, exempelvis att föräldrarna missbrukar alkohol eller droger. Att umgås med vänner som har begått brott kan också vara en riskfaktor.