Räddningstjänsten i Östra Götaland: Hjältarna bakom nödhjälpen

Felipe Morales

Vad är Räddningstjänsten Östra Götaland?

Räddningstjänsten Östra Götaland är en organisation dedikerad till att skydda samhället i denna region i Sverige från nödsituationer. Deras arbete infattar allt från att bekämpa bränder till att hantera översvämningar och andra katastrofer.

Vilka tjänster utför de?

En hel del! De erbjuder utveckling, ledning och flamkontroll av krissituationer, utbildning inom säkerhet, och mycket mer. Dessutom är de ansvariga för en stor mängd av områdets larmsystem.

Några snabbfakta

Huvudkontor Antal anställda År grundades
Linköping 500+ 1890
Hur kan jag komma i kontakt med dem?

Om du är i behov av deras tjänster, ring 112! För icke-akuta ärenden, besök deras hemsida för kontaktdetaljer. Varför inte gå och se vad de klarar av själv?

Kom ihåg, säkerhet är en gemensam ansträngning. Gör din del för att skydda din samhälle!

Volontär med Räddningstjänsten?

Absolut! Du kan bli involverad på flera sätt, från att hjälpa till i katastrofhantering, genom att bli en frivillig brandman, till att tillhandahålla stöd till dem i behov. Tveka inte att ta kontakt med dem för mer information!

  • Föredrag och visningar
  • Utbildningar för samhället
  • Ingripande vid olyckor