Hur mycket får man jobba när man har a-kassa

Felipe Morales

Hur mycket får man jobba när man har A-kassa?

Först och främst är det viktigt att notera att mängden arbete du kan utföra medan du får A-kassa är begränsad. Varför det? Nåväl, A-kassan är designad just för att hjälpa människor som är friställda eller inte arbetar. Men, hur mycket får man jobba när man har A-kassa?

Kombinera arbete med A-kassa

Om du arbetar färre timmar än vad som betraktas som heltidsarbete, kan du fortfarande vara berättigad till A-kassa. Kom ihåg att det finns ett tak för hur mycket du kan tjäna. Om du överskrider detta belopp kan dina A-kassa förmåner minskas.

Grensregler

Om du utför deltidsarbete eller arbetar på timbasis, är det viktigt att förstå hur mycket du faktiskt kan arbeta utan att dina A-kassa förmåner blir påverkade. Alltså, här kommer bare en faktatabel för att belysa både tim- och inkomstgränserna.

Typ av arbete Maximum timmar per vecka Maximum bruttoinkomst
Heltid N/A 13000 kr
Deltid 20 timmar 6500 kr
Timmen 80 timmar per månad Varierande

Genomgång

När det kommer till hur mycket man får jobba med A-kassa, är det huvudsakligen bestämt av typen av ditt arbete, dina arbetstider och din inkomst. Är du i tvivel? Ta alltid råd från din A-kassa organisation för tydliga riktlinjer och information.

Leave a comment