Hur mycket är ett tunnland: Enkla fakta och jämförelser

Felipe Morales

Låt oss dyka rakt in i ämnet, vad innebär det att mäta mark i tunnland? Vi har alla hört talas om måttet tunnland, men få av oss vet vad det egentligen betyder. Uttrycket ”tunnland” kommer från den gamla svenska enheten som användes för att mäta markytor, ett tunnland motsvarade den ytan som behövdes för att producera ett tunna sädeskorn, beroende på jordkvalitén, men det var cirka 5516 kvadratmeter. Analogt sett skulle det vara som ungefär storleken av en fotbollsplan!

Frågor och svar om tunnland

Okej, så vi vet vad ett tunnland är, men hur stor är det i jämförelse med moderna mätvärden?

Ganska stort skulle man kunna säga! Men låt oss inte fastna i abstrakta jämförelser. Låt oss koppla ihop detta med lite konkret information.

Enhet Kvadratmeter Ekvivalent
Tunnland 5516 logg ca 1 fotbollsplan
Ar 100 Ca 1/10 av en fotbollsplan
Hektar 10 000 Ca 2 fotbollsplaner
Kvadratmiles 2.59e+6 473 fotbollsplaner!

Så om du någonsin undrar hur mycket ett tunnland är, tänk på en fotbollsplan, det är ganska nära! Men det gäller bara om du pratar gammal svenska. I modern svenska skulle vi prata om hektar, vilket är ganska mycket större.

Hur mäts tunnland idag?

Idag är det ovanligt att höra någon prata om tunnland. Detta är mest på grund av standardiseringen av mått runt om i världen. Men det är inte helt borta. Folk använder fortfarande termen, särskilt i historiska eller kulturella kontexter.

Följande är några exempel på sådana användningar:

  • När man pratar om historiska markmått.
  • Under vissa kulturella evenemang och firanden.
  • Av lingvistikentusiaster som älskar att dyka ner i de mer obskyra delarna av svenska språket.

Så om du någonsin stöter på begreppet, vet du nu vad det innebär!

Leave a comment