Hur lång är reaktionssträckan om du kör i 100 km/h?

Felipe Morales

Vad är reaktionssträckan?

Som förare är det viktigt att förstå konceptet av reaktionssträcka. Det är sträckan ditt fordon fortsätter att färdas från det att du ser en fara till att du faktiskt reagerar genom att bromsa eller svänga. Därför beror reaktionssträckan till stor del på din uppmärksamhet och reaktionstid.

Hur lång är reaktionssträckan i 100 km/h?

Om vi tar hänsyn till att genomsnittlig reaktionstid för en förare är ca 1 sekund, kommer du med en hastighet om 100 km/h att färdas ca 28 meter innan du börjar bromsa. Det är viktigt att notera att faktorer som förarens uppmärksamhet, fordonets tillstånd och vägförhållanden kan påverka denna avstånd.

Hastighet Reaktionstid Reaktionssträcka
50 km/h 1 sekund 15 meter
80 km/h 1 sekund 22 meter
100 km/h 1 sekund 28 meter
120 km/h 1 sekund 33 meter

Hur kan du förbättra din reaktionstid?

  • Håll ögonen på vägen.
  • Undvik distraktioner som mobiltelefoner.
  • Vila tillräckligt innan du kör, trötthet ökar reaktionstiden.
  • Minimera oväntade situationer genom att förutse händelser.
  • Öva regelbundet, speciellt vid högre hastigheter.

Notera, att även om du förbättrar din reaktionstid, ökar fortfarande bromssträckan linjärt med hastigheten. Så det säkraste sättet att minimera olyckor är att köra försiktigt och hålla en säker hastighet!