Högsta tillåtna hastighet för ett fordon med en LGF-skylt

Felipe Morales

Vad menas med LGF-skylt?

LGF-skylt, som står för Långsamtgående Fordon, används för att indikera att fordonet är långsammare än det normala trafikflödet. Dessa fordon har en maximal hastighetsbegränsning som regleras av lagen.

Vad är den högsta tillåtna hastigheten för ett fordon med en LGF-skylt?

Enligt svensk lag, är den högsta tillåtna hastigheten för ett fordon med en LGF-skylt 30 km/h på alla vägar. Detta gäller för både tunga och lätta LGF-fordon. Observera att det är förarens ansvar att hålla sig inom denna hastighetsgräns.

Fordonstyp Maxlast Högsta tillåtna hastighet
Personbilar 3500 kg 30 km/h
Lastbilar 7500 kg 30 km/h
Traktorer Storlek Beroende 30 km/h
Motorredskap Storlek Beroende 30 km/h

Kan hastighetsbegränsningen ändras?

Nja, det kan vara frestande att tänka att fordon med LGF-skyltar skulle kunna köras snabbare, men lagstiftningen är tydlig. Hastighetsgränsen har fastställts av säkerhetsskäl och ska följas.

Så, vad händer om man bryter mot dessa regler?

Om du kör över den högsta tillåtna hastigheten för ditt LGF-fordon kan du få böter. Värre ändå, om en olycka inträffar och du har brutit mot hastighetsgränsen, kan det resultera i allvarliga juridiska konsekvenser. Så håll alltid hastigheten inom gränsen! För säkerhetens skull, din och andras.