Deklaration – En komplett guide

Felipe Morales
Market share and challege competitor for excellent growing with building background.

Alla som har bott och tjänat pengar i Sverige under ett år ska deklarera för inkomsterna året efter. Detta är under förutsättning att lönen eller pensionen överstiger 20 135 kronor. Dessutom är du skyldig att deklarera om du bott en tid av året i Sverige och tjänat mer än 100 kronor som är skattepliktiga eller haft inkomst av kapital som överstiger 200 kronor. Det gäller om du går med vinst när du säljer värdepapper som till exempel aktier via Avanza, kryptovaluta genom Coinbase eller liknande transaktioner.

Äger du eller har du ägt en fastighet under året, är du också skyldig att lämna en deklaration till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag där du redovisar inkomster och nödvändiga utgifter samt eventuella nedskrivningar för året innan. Det är det som ligger till grund för hur mycket skatt du egentligen ska betala.

Tidigare var det den lokala skattemyndigheten och Riksskatteverket som hade hand om deklarationerna och beslutade om den skatt du skulle betala. Men genom sammanslagningen av de lokala myndigheterna med det rikstäckande verket i början av 2004 fick Sverige Skatteverket.

Skatteverket tar inte bara hand om din deklaration

De ansvarar också för saker som exempelvis bouppteckningar och att vara borgenär åt staten. Skatteverkets enda uppgift är att underlätta för Sveriges invånare att kunna betala rätt skatt och följa alla lagar och regler som finns. De ska också hjälpa dig och svara på frågor om vilka avdrag du har rätt till och hur mycket.

Allt för att det ska bli rätt i slutet. Staten får heller inte ta ut mer skatt än det som är beslutat du faktiskt ska betala och de sammanställer dessutom finanserna inom den offentliga sektorn.Dessutom får Skatteverket utfärda ID-kort till de som har svenskt personnummer och är folkbokförda i Sverige.

Det är också Skatteverket själva som utreder eventuella misstankar som handlar om skattebrott, folkbokföringsbrott och andra problem med skattetekniska frågor. Förutom det ansvarar de också för:

 • Ta hand om deklarationer du lämnar för dödsbo
 • Skatter för inkomster för näringsverksamhet
 • Arbetsgivaravgifter och liknande
 • Hålla i äktenskapsregistret
 • Moms och punktskatter
 • Namnändringar
 • Folkbokföring

Skattemyndigheten styrs av regeringen och ansvarar för att dra in de skatteintäkter som är beslutade av riksdag, kommun och landsting. Skatteverket har däremot en lite speciell ställning, eftersom det är en helt fristående myndighet som regeringen inte kan överstyra i enskilda frågor.

Hur du vet om du ska deklarera

Du ska alltid deklarera om Skatteverket skickar ut en deklarationsblankett till dig, oavsett i vilken form du får den. Uppfyller du något av de andra kraven ska du också deklarera, även om du inte fått någon deklarationsblankett hemskickad. Då kan du lämna in din deklaration direkt på Skatteverkets hemsida och ditt BankID.

Har du betalat in för mycket skatt under 2022 får du återbäring, men har du betalat för lite behöver böckerna balanseras upp genom att du betalar restskatt 2023.

När du kan få skatteåterbäring

Skatteåterbäringen blir vanligtvis utbetald under april eller juni. Förutsättningen är att du deklarerar digitalt och inte gör några ändringar i din förtryckta skatteuträkning. Ser allt bra ut brukar du då kunna få dina pengar redan i april. Det är givetvis också möjligt att logga in och göra din deklaration på Skatteverkets hemsida när den tjänsten har öppet.

Betala restskatt

Ibland har det dragits för lite skatt från de pengar du tjänar. Det betyder inte att du slipper betala för det när det blivit fel. Däremot behöver du omgående betala den kvarvarande skatten till ditt skattekonto innan förfallodagen.

Du kan också löpande under året göra extra inbetalningar på ditt skattekonto om du vet med dig att du riskerar att få kvarskatt. Det finns information om preliminär överskjutande skatt eller kvarskatt på deklarationsblankett och på Skatteverkets hemsida.

Hur deklarerar jag för arbete i min egen firma?

Ett eget företag är en synonym till skattetermen enskild firma och du ska deklarera i NE-bilagan som kommer med i Skatteverkets utskick inför deklarationen. Utöver en deklaration behöver du deklarera för moms och ibland också göra ett årsbokslut.

För att du ska kunna få hjälp med hur det går till att redovisa för din enskilda firma sänder Skatteverket också olika webinarier där du kan få mer information om hur du gör för att betala rätt skatt för din firma.

Du behöver också deklarera för hobbyverksamhet som går med vinst. Enligt skatteverket.se behöver är det ingen redovisningsplikt för hobbyverksamhet, på det sätt som gäller för näringsidkare. Men det är ändå viktigt att du sparar alla kvitton och alla underlag på vad din hobby kostar och alla fakturor eller säljunderlag för det du tjänar.

Går din hobby med förlust, behöver du inte deklarera för det, vilket du behöver som företagare. En hobby får inte däremot vara en huvudsakliga inkomst, i så fall måste du redovisa den som en näringsverksamhet istället.

Viktiga datum när det gäller din deklaration

 • Kontrollera viken dag som är den sista för att skaffa digital brevlåda hos Kivra, när du vill få din deklaration dit.
 • Under mars får du deklarationen till din digitala brevlåda, om du har en.
 • Du som har BankID eller liknande kan under andra veckan i mars logga in på skatteverket.se och se din deklaration.
 • Tredje veckan i mars öppnar tjänsten för att deklarera på Skatteverkets hemsida.
 • Mellan den 15 mars och den 15 april skickas deklarationerna ut via vanlig post.
 • Du behöver godkänna lämna in din deklaration innan mars sista dag för att få skatteåterbäring i april.
 • Har du inte sökt och fått uppskov med deklarationen skall den vara inlämnad de första dagarna i maj. Sista dagen för 2022 års deklaration var den 2 maj.

Vad du behöver tänka på när du deklarerar

Det finns en del olika avdrag du har rätt till när du deklarerar, vilket gör din beskattningsbara inkomst lägre. Det betyder alltså att du kommer betala mindre i skatt. Du kan bara göra avdrag för nödvändiga utgifter och extra utgifter som ditt arbete innebär.

Exempel kan vara kostnader för:

 • Om du hyr ett kontor eller upplåter ett arbetsrum i hemmet
 • Parkering som du betalar för i anslutning till arbetsplatsen
 • De arbetsredskap du behöver för att kunna arbeta
 • Nödvändiga arbetskläder du själv bekostar
 • En bil som du behöver i arbetet

Reseavdrag

På Skatteverkets hemsida kan du hitta aktuell information om hur mycket du kan dra av för dina nödvändiga resor med egen bil. Det är olika tariff, beroende på vilket fordon du använder men grundavdraget är 18 kronor och 50 öre per mil så det är viktigt att du skriver allt rätt för att kunna kontrollräkna så du inte gör fel avdrag. Du får inte göra avdrag för övrigt slitage eller kostnader för din bil i samband med att du använder den i jobbet, till exempel trängselskatter, höga bränslepriser eller förhöjd försäkringspremie.

Möjlighet till självrättelse om du gjort fel

Ibland kan alla göra fel och då kan du göra en så kallad självrättelse om du själv märker att du gjort fel i din deklaration. Är det så att du hittar misstaget i tid och rättar till det kan du slippa att behöva betala extra. Upptäcker däremot Skatteverket felet och du inte gjort rättelse, kan du istället bli ålagd en straffavgift i form av ett skattetillägg.

Du kan rätta till en felaktig deklaration så långt som sex år tillbaka i tiden. Det betyder att under 2022 har du fortfarande möjlighet att rätta till fel som till exempel blivit gjorda i deklarationen för 2016 till 2018. Samma sak gäller så klart för deklarationer för senare år.

Om du däremot medvetet undanhåller skatter eller låter bli att begära självrättelse under en längre tid kan du bli misstänkt och åtalad för skattebrott. Det är en allvarlig sak som kan leda till allt från skattetillägg och böter till näringsförbud och långa fängelsestraff. Om du är företagare som får näringsförbud innebär det att du inte får ha någon ledande position i något företag, vare sig i en styrelse eller som egen företagare.

Leave a comment