Allergitabletter som man inte blir trött av

Felipe Morales

Allergitabletter som man inte blir trött av

Har du någonsin funderat över om det finns allergitabletter som man inte blir trött av? Svaret på den frågan är ja.

Det finns en del allergitabletter på marknaden som är fria från den sedativa (sömngörande) effekten som många klassiska antihistaminer ger. Låt oss gräva djupare …

Allergitabletter utan trötthetseffekt

Vissa antihistaminer, eller allergitabletter, är icke-sedativa. De orsakar inte trötthet eftersom de inte passerar blod-hjärnbarriären, ett slags skyddande filter i våra hjärnor. Två exempel på icke-sedativa allergitabletter är Cetirizin och Loratadin. Många upplever att dessa ger lika god effekt mot allergisymptom, men utan den oönskade bi-effekten av trötthet.

Allergitablett Sedativ Effekt? Vanliga bieffekter
Cetirizin Nej Muntorrhet, huvudvärk
Loratadin Nej Illamående, huvudvärk
Diphenhydramin Ja Sömnighet, trötthet, yrsel
Chlorpheniramin Ja Sömnighet, förvirring, muntorrhet

Att komma ihåg

Även om dessa allergitabletter kan lindra dina symptom utan att göra dig trött, är det viktigt att inte överanvända dem. Kom ihåg, varje medicin kommer med sina egna potentiella biverkningar och risker. Om du tror att du skulle dra nytta av en icke-sedativ allergitablett, prata med din läkare för att säkerställa att det är det rätta valet för dig.

Leave a comment