Alla Sveriges län

Felipe Morales

I Sverige har vi något som kallas för län som är en administrativ indelning av Sverige. Läs vidare för att veta mer om län i Sverige.

Hur många län finns det i Sverige?

Sverige har 21 län i Sverige.

Skillnad på län och landskap

Sverige har också 25 landskap och de ska inte blandas ihop med Sveriges län. Svenska län har en politisk och administrativ ställning som inte Sveriges landskap har. Därpå har län landskap olika gränser och därefter innefattar Sverige län ofta delar av olika landskap. Landskap län är alltså två olika saker. Sveriges olika län är också uppdelade i 290 antal kommuner i Sverige.

Län Sverige + karta

Om du tittar på en län-karta kan du ser hur Sveriges län är uppdelade. En Sverige län karta hittar du enkelt om du söker via sökmotorer.

Sveriges olika län

Vi har 21 olika län i Sverige. Sveriges största län är Norrbottens län. Nedanför kommer vi att lista alla län i Sverige.

Sveriges olika län

Alla län

 • Norrbottens län
 • Västerbottens län
 • Jämtlands län
 • Västernorrland län
 • Gävleborgs län
 • Dalarnas län
 • Västmanlands län
 • Uppsala län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Örebro län
 • Värmlands län
 • Västra Götalands län
 • Östergötlands län
 • Jönköping län
 • Kalmar län
 • Gotlands län
 • Hallands län
 • Kronobergs län
 • Blekinge län
 • Skåne län

Vi har nu listat 21 län Sverige. Nu kommer vi att gå igenom de olika länen lite grundligare.

Norrbottens län

 • Yta: 97 242 km2
 • Invånarantal: 250 460
 • Residensstad: Luleå
 • Norrbotten är vårt största län i Sverige
 • Norrbottens län omfattas av landskapet Lappland

Västerbottens län

 • Yta: 54 664 km2
 • Invånarantal: 270 470
 • Residensstad: Umeå
 • Näst största län i Sverige sett till ytan.
 • Västerbottens län omfattar delar av flera landskap: Lappland, Jämtland och Ångermanlands landskap.

Jämtlands län

 • Yta: 48 935 km2
 • Invånarantal: 130 540
 • Residensstad: Östersund
 • Jämtlands län är Sveriges tredje största landskap.
 • Sveriges mest glesbebyggda landskap, ungefär 35% bor på landsbygden.
 • Jämtlands län omfattar delar av landskapen Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Hälsingland, Lappland och Dalarna.

Västernorrland län

 • Yta: 21 549 km2
 • Invånarantal: 245 720
 • Residensstad: Härnösand
 • Västernorrlands län omfattar delar av landskapen Medelpad, Ångermanland, Hälsingland och Jämtland.

Gävleborgs län

 • Yta: 18 113 km2
 • Invånarantal: 287 222
 • Residensstad: Gävle
 • Gävleborgs län omfattar delar av landskapen: Hälsingland, Gästrikland och Dalarna.

Dalarnas län

 • Yta: 28 030 km2
 • Invånarantal: 287 874
 • Residensstad: Falun

Västmanlands län

 • Yta: 5 117 km2
 • Invånarantal: 275 207
 • Residensstad: Västerås
 • Västmanlands län omfattar delar av landskapen Västmanland, Närke, Södermanland, Gästrikland och Dalarna.

Uppsala län

 • Yta: 8 189 km2
 • Invånarantal: 379 569
 • Residensstad: Uppsala
 • Uppsala län omfattar delar av Uppland och därpå även en liten del av Gästrikland.
 • Residensstaden Uppsala är Sveriges fjärde största tätort om man tittar på invånarantal.
 • I Uppsala län finns det 8 kommuner.

Stockholms län

 • Yta: 6 514 km2
 • Invånarantal: 2 361 864
 • Residensstad: Stockholm
 • Stockholms län är Sveriges folkrikaste län
 • Därefter är Stockholms län även det folktätaste länet.
 • Stockholms län består av 26 olika kommuner

Södermanlands län

 • Yta: 6 072 km2
 • Invånarantal: 296 566
 • Residensstad: Nyköping
 • Södermanlands län omfattar de delar av Södermanland som inte tillhör Stockholms län.
 • Detta län består av 9 kommuner

Örebro län

 • Yta: 8 504 km2
 • Invånarantal: 303 648
 • Residensstad: Örebro
 • Örebro län omfattar delar av flera landskap: Närke, Västmanland, Västergötland, Värmland, Östergötland och Dalarna.

Värmlands län

 • Yta: 17 519 km2
 • Invånarantal: 281 840
 • Residensstad: Karlstad
 • Värmlands län omfattar nästan hela Värmland landskap. Därefter mindre delar av Dalarna och Dalsland
 • Värmlands län har 16 olika kommuner.

Västra Götalands län

 • Yta: 23 800 km2
 • Invånarantal: 1 718 832
 • Residensstad: Göteborg
 • Västra Götalands län är Sveriges näst folkrikaste
 • Länet har 49 kommuner.
 • Västra Götalands län omfattar hela Bohuslän och delar av Dalsland, Västergötland, Halland och Värmland.

Östergötlands län

 • Yta: 10 557 km2
 • Invånarantal: 462 997
 • Residensstad: Linköping
 • Östergötlands län omfattar nästan hela Östergötland och därefter även delar av Småland och Närke.

Jönköping län

 • Yta: 10 436 km2
 • Invånarantal: 362 397
 • Residensstad: Jönköping
 • Jönköpings län omfattar delar av Småland och Västergötland
 • Detta län består av 13 kommuner

Kalmar län

 • Yta: 11 160 km2
 • Invånarantal: 245 194
 • Residensstad: Kalmar
 • Kalmar län omfattar hela Öland och delar av Småland.
 • I länet finns det 21 kommuner.

Gotlands län

 • Yta: 3 134 km2
 • Invånarantal: 59 260
 • Residensstad: Visby
 • Gotlands län omfattar hela Gotland och kringliggande öar i Östersjön.
 • Detta län består av en enda kommun vilket är Gotland.
 • Gotland är Sveriges minsta län sett till invånarantal som är cirka 60 000.

Hallands län

 • Yta: 5 427 km2
 • Invånarantal: 331 650
 • Residensstad: Halmstad
 • Hallands län omfattar nästan hela Halland och delar av Västra Götaland och Småland.
 • Detta län har 6 kommuner: Halmstad, Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Hylte och Laholm.

Kronobergs län

 • Yta: 8 423 km2
 • Invånarantal: 200 530
 • Residensstad: Växjö
 • Kronobergs län är Sveriges mest skogbeklädda län, ungefär 72 % av ytan består av skog.

Blekinge län

 • Yta: 2 931 km2
 • Invånarantal: 159 900
 • Residensstad: Karlskrona
 • Blekinge län är Sveriges minsta landskap på fastlandet.
 • Detta län har näst minst kommuner efter Gotland av alla län.

Skåne län

 • Yta: 10 965 km2
 • Invånarantal: 1 369 456
 • Residensstad: Malmö
 • Skåne län är det näst mest folktätaste län i Sverige.
 • Detta län är också landets sydligaste län.